Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Dziękujemy za udział w webinarium. Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety [1]

[1] Wypełnienie ankiety jest konieczne do uzyskania zaświadczenia ukończeni szkolenia

Pytania
Zdecydowanie takRaczej takTrudno powiedziećRaczej nieZdecydowanie nie
1. Czy według Pani/Pana webinarium było interesujące?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
2. Czy według Pani/Pana cel webinarium został osiągnięty a podjęte zagadnienia tematyczne były zgodne z programem?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
3. Czy pozyskana wiedza będzie mogła być przez Panią/Pana praktycznie wykorzystania w Pani/Pana działalności nauczycielskiej i edukacyjnej?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Pytania
Bardzo dobrzeDobrzeDostatecznieNiedostatecznie
4. Jak ocenia Pani/Pan prowadzącego webinarium?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Niedostatecznie
5. Jak ocenia Pani/Pan webinarium pod względem techniczno-organizacyjnym
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Niedostatecznie
Pozycja nr 3
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Niedostatecznie